Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo 
lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Kandydaci do służby wybierani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego (naboru)
organizowanego w ramach posiadanych wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych.

   

Pliki do pobrania dla kandydatów podczas naboru do służby:

1. Oświadczenie o niekaralności - pobierz

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - pobierz

4. Oświadczenie o wyrazeniu zgody na publikację danych na stronie internetowej - pobierz

 

INFORMACJA

W chwili obecnej KP PSP w Trzebnicy nie prowadzi naboru do służby.