Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy
znajduje się w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego na terenie
południowo-zachodniej części Polski, w dorzeczach rzeki Odry i Baryczy. 

Powierzchnia całkowita powiatu (obszaru chronionego) wynosi: 1025km².

Liczba mieszkańców powiatu wynosi: 80 tys.

Obszar chroniony powiatu obejmuje gminy: 
- gm. Oborniki Śląskie,

- gm. Prusice,

- gm. Trzebnica,

- gm. Wisznia Mała,

- gm. Zawonia,

- gm. Żmigród.